4 SEASONS

Stylist: Nadezda Tarazanova @nadezhda_tarazanova
MUA: Olesya Glushkova @glushkova_prof
Photo: Oleg Korshunov @okorshun23
Model: Anna Marinich @imodelany

Опубликовано: 10 мая 2021