TOO SERIOUS

Photo: Anastasiia Fomenko @fomenko_ph
Stylist: Yevheniia Shpuner @yevheniia_shpuner
MUA: Anna Kozlova @kozlovanya
Model: Ilya Ivanov @ilya_vanya
Location: Fotomasterskaya Victi @fotomaster_victi

Опубликовано: 4 мая 2021